ENERGIE MANAGEMENT

 

Productieproces optimalisatie door middel van slimme software

Voorspelbaar onderhoud

Via een nauwe samenwerking met u en met behulp van slimme software maken wij onderhoud van machines voorspelbaar. Het doelgericht plannen zorgt voor een grote besparing in productieprocessen.

 

Data analyse

Het analyseren van data verkregen uit het productieproces, zoals productietijd, energie verbruik per eenheid, grondstof verbruik  geven u continu alle benodigde management-informatie

Productie optimalisatie

Door middel van verkregen data uit productieprocessen kunnen wij efficiënt analyseren waar verbetering nodig is. Hoeveel energie, grondstoffen en verpakkingsmateriaal wordt er bijvoorbeeld verspild.

Omzetverbetering

Het continu optimaliseren van productie processen en het tijdig inplannen van onderhoud gaat zorgen voor een enorme verbetering van de omzet. Daarnaast gaat het verspilling tegen en inzet van manuren.

Slim worden met energie

Door data zoals energieverbruik, productietijd per eenheid, grondstoffen verbruik, inzet machines – softwarematig te analyseren geven wij u continu inzicht over essentiële managementinformatie (KPI’s). Via deze informatie kunnen we bepalen welke productielijn efficiënt is en hoe wij de efficiëntie kunnen verbeteren.

Inzicht in hoeveel energieverspilling, grondstofverbruik, verpakkingsmateriaal en de prestatie van ploegendiensten zeggen iets over de operationele activiteiten en de aansturing hiervan.

De informatie wordt als maatwerk afgestemd op uw wensen. Dit is op continue basis inzichtelijk, begrijpelijk en bruikbaar gemaakt voor iedereen binnen uw organisatie. Wij vertalen de data naar concrete activiteiten op de werkvloer, waardoor u direct de stap van theorie naar praktijk zet.
Desgewenst kunt u hier de data vanuit bijvoorbeeld de lijnmonitoring (OEE) of Manufacturing Execution System (MES) aan toe voegen.

Voorspellen onderhoud

In samenwerking met u en door de inzet van slimme software kunnen we inzichtelijk maken wanneer een machine onderhoud nodige heeft. Met analyse tools en speciale sensoren informeren wij u over de conditie van elektromotor- aangedreven machines en productielijnen.

 

Door machines te monitoren en analyseren, kan onderhoud alleen ingepland worden wanneer dit nodig is. Daarmee verbeterd de beschikbaarheid van machines, de operationele betrouwbaarheid en vallen de kosten voor onderhoud 10 tot 40 procent lager uit. Op die manier kunnen monteurs onderhoud inplannen op een voor u geschikt moment en besteden ze veel minder tijd aan onnodig werk.

BtwoB maakt trots gebruik van de diensten van Loose Ends Solutions!

 

”Slimme software en energiemanagementsystemen dragen bij aan het behalen van de ISO 50.001 normering.”

Waarom Energy Intelligence?

Het doel is door middel van slimme software de productie te optimaliseren en het onnodig verbruik van energie, grondstoffen en verpakkingsmaterialen tegen te gaan. Optimalisatie levert u meer omzet op en draagt bij aan het milieu!

 

Terugverdientijd investering?

”In de praktijk is het veelal zo dat de gekozen KPI’s met circa 10% verbeteren. Dit leidt tot een kostenreductie, waardoor u de investering in sensoren en overige hardware binnen een periode van 1 tot 2 jaar terugverdient.”